طنین نام دانشگاه شمس بر بام گلستان

صعود به قله گاوکُشان (بام استان گلستان، به ارتفاع ۳۸۱۳ متر)؛ برنامه‌ای عالی و چالشی با حضور کوهنوردان باشگاه کوهنوردی زریوان شهرستان آزادشهر
جمعه؛ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸