قابل توجه دانشجویان ترم تابستان و معرفی به استاد

تمام آزمون های ترم تابستان و معرفی به استاد در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.

نوشته‌های مشابه