قابل توجه دانشجویان گرامی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند:

قابل توجه دانشجویان گرامی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند:
برابر دستور هیات رئیسه دانشگاه آخرین مهلت انتخاب واحد تا روز دوشنبه (این هفته ) مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ تمدید شد.
لازم به ذکر است که در صورت عدم انتخاب واحد تا مهلت یادشده، برابر مقرارت برای دانشجو مرخصی ترم با احتساب سنوات و شهریه ثابت ثبت خواهد شد.
لطفا به دوستان خود اطلاع رسانی نمایید.