|

با همکاری معاونت پژوهش دانشگاه، کنفرانس مذکور این رویداد در قالب همایش کشاورزی با همکاری موسسه آموزش عالی شمس گنبد برگزار می گردد.

با همکاری معاونت پژوهش دانشگاه، کنفرانس مذکور این رویداد در قالب همایش کشاورزی با همکاری سایر دانشگاهها در دانشگاه شهید بهشتی با کد ISC ۹۶۹۲۰-۹۸۱۹۰   درآذر ۱۳۹۸ برگزار می گردد. اساتید و دانشجویان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس afpiconf.ir  مراجعه و نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایند.این کنفرانس از isc مجوز نمایه سازی دارد. همچنین امکان چاپ مقالات در مجلات معتبر و ISI فراهم می باشد.

 

نوشته‌های مشابه