|

مقام معظم رهبری: فلسطین قطعا روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد.

نوشته‌های مشابه