|

مقام معظم رهبری: ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است.

مقام معظم رهبری:
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است.
به توفیق الهی در ۲۲ بهمن، این ملت، سالگرد چهلم انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.

نوشته‌های مشابه