موسسه آموزش عالی شمس گنبد

موافقت وزارت علوم برای انتخاب ۲ واحد درس زبان ترکمنی

مژده به علاقه مندان زبان و ادبیات ترکمنی در مراکز آموزش عالی استان گلستان

با موافقت قطعی وزارت علوم، برای انتخاب ۲ واحد درس زبان ترکمنی به دانشگاه شمس گنبد مراجعه کنید.

 

✨روابط عمومی پردیس دانشگاهی شمس✨

نوشته‌های مشابه