نظر به اعلام عزای عمومی به‌مناسبت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و بانظر هیات رئیسه محترم دانشگاه شمس، آزمون‌های مورخ ۱۷ دی‌ماه لغو و به مورخ ۵ بهمن‌ماه منتقل گردید.

به اطلاع استادان و دانشجویان گرامی می‌رساند:
نظر به اعلام عزای عمومی به‌مناسبت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و بانظر هیات رئیسه محترم دانشگاه شمس، آزمون‌های مورخ ۱۷ دی‌ماه لغو و به مورخ ۵ بهمن‌ماه منتقل گردید.

☑️ بدیهی است سایر آزمون‌ها در زمان مقرر برگزار خواهد گردید.
☑️ همچنین تمامی بخش‌های اداری دانشگاه در تاریخ ۱۷ دی‌ماه فعال خواهد بود.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی شمس