|

‍ برگزاری سمینار مقاله نویسی به کوشش انجمن علمی عمران

‍ ?برگزاری سمینار مقاله نویسی به کوشش انجمن علمی عمران
?مدرس: دکتر امین محمودی مقدم(عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمس)
?تالار اجتماعات شقایق های شمس

تصاویر بیشتر در :
instagram.com/shams.gonbad.official

نوشته‌های مشابه