|

⭕ اطلاعیه تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 

اطلاعیه تسهیلات وام شهریه

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

فرم سند تعهدنامه دانشجویی

نحوه ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه

نوشته‌های مشابه