|

?کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری ایدز

?کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری ایدز، پیشگیری و مبارزه با آن
?با حضور کارشناسان مرکز بهداشت گنبد کاووس
?چهارشنبه ۱۴ آذر، ساعت ۱۰ صبح

نوشته‌های مشابه