|

۹ دی، روز تجلی هوشمندی و بصیرت ملت ایران، گرامی باد.

۹ دی، روز تجلی هوشمندی و بصیرت ملت ایران، گرامی باد.

 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی شمس

 

نوشته‌های مشابه