سوره فجر
|

تحلیل پروفسور علی اکبر رجبی ،ریاست محترم دانشگاه شمس ، پیرامون شان نزول آیات انتهایی سوره مبارکه فجر

تحلیل پروفسور علی اکبر رجبی ،ریاست محترم دانشگاه شمس ، پیرامون شان نزول آیات انتهایی سوره مبارکه فجر:

یا ایتها النفس المطمئنه * ارجعی الی ربک راضیه مرضیه* فادخلی فی عبادی * وادخلی جنتی

ای روح آرامش یافته،خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد. و در زمره بندگان من داخل شو و به بهشت من درای ،

در روایتی ازامام جعفرصادق (ع) وارد شده است که میفرماید:” مراد از (نفس مطمئنه) که از خداوند راضی وخشنود وخداوند نیز از او خرسند است .امام حسین (ع) می باشد .
از دلایلی که می توان به ارتباط شان نزول این آیات و مقام شامخ امام حسین (ع) اشاره نمود ، این مطلب است که سید الشهدا (ع) راهی را  که انتخاب نمود . بدان اعتقاد داشت و مطمئن از به شهادت رسیدن و رجعت بسوی خداوند بود . وخود و خاندان مطهرش را تسلیم و تقدیم مشیت الهی نمود.
بازگشت بسوی خداوند، در آیات مختلف قرآن بیان شده است و خداوند این وعده را در آیات متعددی به انسانها متذکر شده است . که از جمله میتوان به آیه   ” انا لله و انا الیه الراجعون” اشاره نمود .که تاکیدی ست بر رجعت انسانها به سوی پروردگار خویش ،

آورده اند که در آسمانها ، ملکی از فرشتگان دائما در حال سر دادن این ندا می باشد که : ” یا ایها النفس مطمئنه … ”  که از این روایت اینگونه مستفاد میگردد که، در عالم همواره فرصت هایی برای رسیدن به ملکوت خداوند وجود دارد . چنانکه یکی از این
را ه ها  باب شهادت است . که  اگر فردی بخاطر آرمان ها و اهداف مقدس خویش به شهادت برسد در واقع نوعی رجعت به سوی خدای خویش انجام داده است. وبی شک بنا بر وعده تخلف نا پذیر خداوند بدون سئوال وجواب وارد بهشت میشود. وکسانی که با پیروی از راه و هدف امام حسین (ع) به شهادت برسند ازجمله وارد شوندگان بدون سوال وجواب به بهشت میباشند.

برخی این آیات و روایات را ممکن است به گوش سر بشنوند ودرک آن برایشان مشکل باشد ولیکن بایستی این مطالب را با گوش سر(راز) شنید. چنانکه حکیم سبزواری معروف به اسرار ، سر را در چند مرحله بیان کرده است و می فرماید : دنیا سر، سر ، اسرار است .

نوشته‌های مشابه