|

جلسه هم اندیشی با دانشجویان موسسه آموزش عالی شمس و جشن گرامیداشت روز دانشجو آذر ماه ۱۴۰۰

جلسه هم اندیشی با دانشجویان موسسه آموزش عالی شمس و جشن گرامیداشت روز دانشجو آذر ماه ۱۴۰۰

نوشته‌های مشابه