دانشجوی گرامی مهدی کوثری کسب مقام قهرمانی مسابقات فیزیک تبریک عرض میکنیم