|

آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان

آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که تاکنون بنا به هر دلیل موفق به ثبت نام، انتخاب واحد و یا تمدید پایان نامه نشده اند می رساند: با توجه به پیگیری بعمل آمده از سوی این دانشگاه، مهلت قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی و ثبت نام در بخشنامه زیر تا ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ می باشد. و در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم ثبت نام مطابق بخشنامه ذیل ( از قبیل عدم صدور دانش آموختگی ) به عهده دانشجو خواهد بود.

نوشته‌های مشابه