دیدار رییس “انجمن علوم سیاسی ایران” با نماینده موسسه نمونه آموزش عالی شمس گنبد

دکتر سید عبدالامیر نبوی، رییس انجمن علوم سیاسی ایران: باعث افتخار است موسسه مدرن و خوش نام “شمس گنبد کاووس” ؛ مجری و‌میزبان همایش ملی دانشگاه، صلح و توسعه است.

نوشته‌های مشابه