دیدار صمیمی آقای توسلی رئیس هیأت سوارکاری گنبد کاووس با پروفسور رجبی ریاست موسسه آموزش عالی شمس گنبد کاووس

حضور مهندس توسلی رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در دانشگاه نمونه شمس و دیدار و گفتگوی ایشان با پرفسور علی اکبر رجبی ریاست محترم دانشگاه پیرامون برگزاری همایش تخصصی اسب در این مجموعه آموزشی ونیز امکان حضور دانشجویان پردیس دانشگاهی شمس بصورت رایگان در هنگام برگزاری مسابقات اسبدوانی از مهمترین تصمیمات این نشست صمیمی بود.
در پایان این جلسه نیز پرفسور رجبی ضمن تقدیر وتشکر از مدیریت کارآمد مهندس توسلی یک جلد کلام الله مجید بسیار نفیس به ایشان اهدا نمودند.

نوشته‌های مشابه