|

دیدار مدیرکل محترم بانک رفاه استان گلستان و ریاست محترم بانک رفاه شعبه مرکزی گنبد کاووس با جناب پروفسور رجبی ریاست محترم موسسه آموزش عالی شمس

دیدار مدیرکل محترم بانک رفاه استان گلستان و ریاست محترم بانک رفاه شعبه مرکزی گنبد کاووس با جناب پروفسور رجبی ریاست محترم موسسه آموزش عالی شمس

مژده به دانشجویان گرامی:

?با توجه به تفاهم نامه با بانک رفاه شعبه مرکزی گنبد کاووس، مقرر گردید مبلغ دو میلیارد ریال در حسابی در بانک رفاه بابت پرداخت وام قرض الحسنه شهریه به دانشجویان تخصیص داده شود.

?به دانشجویان متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد تا سقف بیست میلیون ریال و در مقطع کارشناسی تا سقف ده میلیون ریال در سال با معرفی دانشگاه و از طریق قوانین بانکی پرداخت می گردد و همزمان به حساب دانشگاه واریز می گردد.
?بدیهی است وصول مطالبات برای بازپرداخت وام طبق قوانین حاکم بانکی برعهده بانک مربوطه بوده و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
?مبلغ مذکور به صورت گردشی در بانک رفاه همواره باقی خواهد ماند.
?نحوه اجرای تخصیص این تسهیلات با نظر معاون دانشجویی و فرهنگی است. (اولویت با دانشجویان ورودی جدید بوده و از ترم دوم تحصیلی قابل تخصیص خواهد بود.)

نوشته‌های مشابه