|

فرصتی مجدد جهت ثبت نام در تمامی مقاطع کاردانی(کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)و کارشناسی ارشد

طبق تمهیدات به عمل آمده متقاضیان تحصیل در تمام مقاطع میتوانند در رشته های مهندسی و غیر مهندسی تحصیل نمایند.

در مقطع کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

در مقطع کارشناسی ارشد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

نوشته‌های مشابه