|

مسابقات بتن هدفمند با حضور تیم های متعددی متشکل از دانشجویان عمران و معماری دانشگاه و مهندسان ادارات و سازمان های استان

مسابقات بتن هدفمند با حضور تیم های متعددی متشکل از دانشجویان عمران و معماری دانشگاه و مهندسان ادارات و سازمان های استان به کوشش انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه شمس برگزار شد.شرکت کنندگان در مسابقه بصورت تیم های سه نفره حضور یافته و با تحویل مصالح به آن ها شروع به ساخت بتن نمودند.نمونه های ساخته شده بتن پس از آزمایش اسلامپ در قالب ها ریخته شده و بمنظور عمل آوری در آزمایشگاه بتن دانشگاه قرار گرفتند.نمونه ها پس از ۱۴ روز جهت بررسی مقاومت فشاری در روز ۵ دی ماه مصادف با روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش آثار بلایای طبیعی شکسته شده و طی مراسمی از تیم های برتر تقدیر بعمل خواهد آمد.
تصاویر بیشتر در:
instagram.com/shams.gonbad.official

نوشته‌های مشابه