کارگاه آموزشی «خروج از بازی‌های روانی»

کارگاه آموزشی «خروج از بازی‌های روانی» توسط مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شمس در مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ در محل سالن مختومقلی فراغی دانشگاه برگزار شد.
مدرس: سرکار خانم مرضیه میرمحمدی

نوشته‌های مشابه