|

کوه پیمایی و کوه نوردی جمعی از دانشجویان

کوه پیمایی و کوه نوردی جمعی از دانشجویان تربیت بدنی به سرپرستی استاد گرامی خانم نکویی مدیرگروه محترم تربیت بدنی دانشگاه شمس

 

نوشته‌های مشابه