|

همایش حفظ و ارتقای امنیت در فضای مجازی پیرامون فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی

همایش حفظ و ارتقای امنیت در فضای مجازی پیرامون فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی
?سخنرانی مهندس اسحاق کر معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی شمس، مهندس مهران قزلجه کارشناس فضای مجازی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شمس و جناب سرگرد قزل سفلی رئیس پلیس فتا گنبد کاووس

?تالار اجتماعات شقایق های شمس

نوشته‌های مشابه