|

برگزاری جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی شمس پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی شمس پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

نشست سالانه هیات امنای موسسه آموزش عالی شمس با حضور اعضای محترم در محل موسسه آموزش عالی شمس برگزار گردید.
طی این نشست گزارشی از اقدامات و پیشرفت‌های چشمگیر موسسه در سال ۱۳۹۸ در حوزه‌های عمرانی و توسعه فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی، حوزه آموزشی و حوزه دانشجویی و فرهنگی ارائه شد که موجب تحسین اعضای محترم هیات امنا و به ویژه نماینده استاندار محترم گردید.

همچنین در بخش پایانی این نشست، همراه با مراسم پذیرایی از اعضا محترم هیئت کارکنان و دانشجویان به پایان رسید.

 

نوشته‌های مشابه