|

نخستین روز برگزاری امتحانات پایان ترم موسسه آموزش عالی شمس در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نخستین روز برگزاری امتحانات پایان ترم موسسه آموزش عالی شمس در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سه‌شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷

 

نوشته‌های مشابه